Εκδήλωση της ΟΔΙΚ για το τμήμα Έρευνας και Διάσωσης σκύλων