Προεκπαίδευση Κουταβιού

Τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννησή του, την εκπαίδευση αναλαμβάνει ο κυρίαρχος του περιβάλλοντός του, που δεν είναι άλλος από τη μητέρα του. Στη συνεχεία και όσο ανεξαρτητοποιείται, η συναναστροφή με τα αδέρφια του θα του θέσει κάποιους επιπλέον κανόνες. Σε ηλικία 8-9 εβδομάδων θα είναι έτοιμος να μετακομίσει στο παντοτινό του σπίτι. Η προεκπαίδευση κουταβιών είναι ένα σεμιναριακού τύπου μάθημα όπου θα μπουν οι βάσεις για την ομαλή λειτουργία της νέας αγέλης, και δίνονται οδηγίες προς νέους χειριστές για την κάλυψη των αναγκών των τετράποδων φίλων μας.

Η προεκπαίδευση διαρκεί 4-5 μαθήματα στα οποία ο χειριστής θα μάθει πως:

  • να αναγνωρίζει και να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του σκύλου
  • να αναπτύξει μια ισορροπημένη καθημερινότητα μαζί του
  • να δημιουργήσει μια σχέση με σωστή ιεραρχία που στο κέντρο θα είναι ο ίδιος
  • και ταυτόχρονα θα γίνει εισαγωγή στις εντολές βασικής εκπαίδευσης

Τα μαθήματα είναι μονόωρα και ολοκληρώνονται περίπου σε ένα μήνα, πάντα ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του χειριστή.

Ενδεικτική ηλικία 2-4 μηνών.