Βασική Υπακοή

Το πρόγραμμα της βασικής υπακοής αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα κανάλι επικοινωνίας βασισμένο στο χαρακτήρα του σκύλου αλλά και του χειριστή. Τα μαθήματα είναι σεμιναριακού τύπου και συνοδεύονται με πρακτική άσκηση σε ελεγχόμενο περιβάλλον με ήπιες εξωτερικές ενοχλήσεις. Αρχικά τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον που ο σκύλος νιώθει άνετα και στη συνέχεια εισάγουμε ήπιες ενοχλήσεις που ο σκύλος μπορεί να συναντήσει στην καθημερινή του βόλτα. Εντολές όπως έλα - κάτσε - ξάπλωσε - μείνε - άστο και άλλες γίνονται ξεκάθαρες στο σκύλο μας, ευχάριστα και χωρίς χρήση βίας.

Συνήθως το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης διαρκεί 10 έως 16 μαθήματα, πάντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το χρόνο που αφιερώνει ο χειριστής.

Τα μαθήματα είναι μονόωρα και με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων ο χειριστής θα είναι σε θέση να ελέγχει τις συμπεριφορές του σκύλου του, να προβλέπει και να αποτρέπει επικίνδυνες καταστάσεις και να κάνει άριστη χρήση του λουριού χωρίς βία.