Επιβράβευση στην εκπαίδευση

Η διαδικασία της επιβράβευσης στην εκπαίδευση έχει 2 διακριτά στάδια.

Ξεκινώντας με τη συνεχόμενη επιβράβευση (continuous reinforcement) όπου ο σκύλος μαθαίνει ότι για κάθε θετική ανταπόκριση λαμβάνει κάποιο είδος επιβράβευσης, περνάμε στην περιοδική επιβράβευση (partial or intermittent reinforcement).

Στο δεύτερο στάδιο της περιοδικής επιβράβευσης, αλλάζουμε τη χρονική στιγμή απόδοσης του ενισχυτή (επιβράβευσης) ανάλογα με την ανταπόκριση του εκπαιδευόμενου.

Στο βίντεο βλέπουμε την Lea στη μέση περίπου της βασικής εκπαίδευσης να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στη ρουτίνα μας που περιέχει τις βασικές εντολές του Έλα, Κάτω, Ξάπλα και Μαζί, σε ένα περιβάλλον με μεσαία ερεθίσματα.

Μέχρι το τέλος του προγράμματος θα υιοθετήσουμε την περιοδική επιβράβευση που στόχος της είναι η διατήρηση του κινήτρου επανάληψης των συμπεριφορών που μάθαμε και σταδιακά θα αυξήσουμε και άλλο τα ερεθίσματα.

 

 

Tags: